Loading...
temel romatoid artrit kursu

davet

Sevgili Arkadaşlar

Hacettepe Romatoloji Derneği olarak 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da ikinci kursumuzu düzenleyeceğiz. İlk kursumuzda Psöriatik Artrit hastalığını ayrıntılı olarak tartışma imkânımız olmuştu. İkinci kursumuzda ise romatolojinin belki de birinci hastalığı olan Romatoid Artrit’i ele alacağız.

Romatoid artrit’in patogenezini, klinik bulgularını, görüntüleme ve laboratuvar değerlendirmesini tartışacağız. Hacettepe Romatoloji Bölümünün değerli hocaları ile Romatoid artrit tedavisindeki geniş seçeneklerini, klinik deneyimlerimizi de katarak, ayrıntıları ile sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız.

İki güne yayılan kursumuzun başta romatoloji fellowları ve uzmanları olmak üzere tüm romatoloji camiasına sesleneceğini düşünüyoruz. Hibrit olarak düzenleyeceğimiz Temel Romatoloji Kursuna sizleri de davet etmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Umut KALYONCU
Kurs Koordinatörü

hacettepe romatoloji derneği

dernek yönetim kurulu