Loading...
Birinci Gün18 Eylül 2021
İkinci Gün19 Eylül, 2021

Temel Romatoid Artrit Kursuna Giriş ve Öğrenme Hedefleri

Romatoid artrit epidemiyolojisi

Patogenez; Romatoid artrit patolojisi ve patogenezi

Pre-Klinik Romatoid artrit evresi

Kahve Arası

Klinik 1; Romatoid Artritte kas-iskelet sistem tutulumu

Öğle Yemeği

Klinik 2; Romatoid artritte ekstra-artiküler tutulumlar ve ko-morbiditeler

Laboratuvar: Romatoid artrit tanısında kullanılabilecek laboratuar parametreleri

Kahve Arası

Görüntüleme; Romatoid artrit tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri; Konvansiyonelgrafi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

Romatoid artrit tanı ve ayırıcı tanısı

Romatoid artrit hastalarında kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri

Romatoid artrit tedavisinin genel prensipleri ve tedavi hedefleri

Kahve Arası

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sentetik DMARD’lar (Metotreksat, sulfasalazin, leflunomid, hidroksiklorokin)

Romatoid artrit tedavisinde glukokortikoid’in yeri

Öğle Yemeği

Romatoid artrit tedavisinde anti-TNF tedavilerin yeri

Romatoid artrit tedavisinde anti-IL-6, B ve T hücre blokörleri

Kahve Arası

Romatoid artrit tedavisinde Jak kinaz inhibitörlerinin yeri

Romatoid artrit prognozu

Kapanış